A Tale To Tell & Remember

I'm very much inspired by the words of Thomas L. Friedman in his book "The World Is Flat" which renders about the influence of bloggers in this new age. I want to keep the highest integrity and honesty in posting my words to the world. This blog act as a testimony to my alacrity of sharing information with the borderless world. Hope we can share a high regards of veracity and chivalry with this blog because that's why it is here. So help me God!

Visit Malaysia

Visit Malaysia
Malaysia Truly Asia

Wednesday, 9 September 2009

Kesinambungan Pemahaman Dasar Luar Amerika Syarikat Terhadap Malaysia

[Artikel ini ditulis oleh rakan karib saya yang merupakan warganegara Amerika Syarikat dan kini menetap di Kansas City, Amerika Syarikat. Artikel ini juga telah dipaparkan di surat khabar Berita Harian pada 5 September 2009.]

Oleh: Lino Miani

Dasar Luar Negara A.S. Dari Sudut Akademik

Ekoran peristiwa serangan terhadap Amerika Syarikat pada 11 September 2001 dan Perang Sedunia Bagi Menentang Keganasan yang menyusulinya, perhubungan Malaysia dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Syarikat, telah menghadapi beberapa cabaran yang tidak wujud sebelum itu. Adakalanya kedua-dua belah pihak seakan-akan kebuntuan dan gagal menyampaikan mesej yang ingin disampaikan. Sesetengah pihak beranggapan bahawa keadaan ini adalah akibat pertembungan antara dua tamadun yang tidak memungkinkan sebarang persefahaman bersama. Namun, pandangan ini tidak mengendahkan langsung tradisi saling interaksi aman yang sudah lama wujud dari segi ekonomi, politik, dan juga pertahanan. Dari segi hubungan Malaysia-A.S., tradisi kerjasama dalam bidang pertahanan dalam bentuk pertukaran para pegawai dan latihan bersama oleh pihak angkatan tentera dan polis dari kedua-dua buah negara masih berterusan sehingga ke hari ini. Memandangkan imbangan kuasa dunia kini semakin menjurus ke arah timur dan Malaysia semakin hampir mencapai matlamat pembangunan sebagaimana yang dirangkakan dalam Wawasan 2020, sudah tiba masanya hubungan budaya dan sosial antara kedua-dua buah negara ini diperkembangkan lagi supaya menjadi lebih bermakna. Dari segi inilah saya memainkan peranan.

Hubungan saya dengan Malaysia bermula sejak tahun 2004 apabila saya tiba ke sini buat kali pertama untuk menyertai beberapa latihan bersama dengan Tentera dan Polis Malaysia. Saya berpangkat Major dalam Tentera Amerika Syarikat dan veteran dalam misi-misi yang serupa di beberapa negara Asia Tenggara yang lain. Walaupun dengan pengalaman saya yang agak luas di rantau ini, saya masih berasa terpegun dengan keindahan Putrajaya yang tersergam (di mana saya menghadiri suatu mesyuarat) dan amat tertarik dengan kecekapan para pentadbir Malaysia serta mutu tinggi para pegawai polis dan askar-askar yang berlatih bersama-sama saya. Oleh itu, bila saya diberi peluang untuk kembali ke Malaysia, saya dengan berbesar hati menerima jawatan tetap di sini sebagai sarjana Yayasan George dan Carol Olmsted.

Biasiswa Yayasan Olmsted

Pengalaman beliau di China dan India semasa Perang Dunia Kedua telah memberikan ilham kepada Major Jeneral George Olmsted yang bertugas dalam Tentera A.S. untuk menubuhkan Yayasan George dan Carol Olmsted pada tahun 1957. Yayasan ini bertujuan menyediakan perkhidmatan bantuan kepada para pegawai Amerika yang tidak biasa dengan budaya-budaya asing. Beliau merupakan seorang usahawan sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua dan berpegang pada prinsip bahawa seseorang pemimpin yang terbaik perlu mempunyai pelajaran yang luas. Justeru itu, beliau telah membentuk Program Sarjana Olmsted bagi memaksimumkan pemahaman para sarjana dari segi bahasa, budaya, dan politik wilayah yang dipelajari. Program ini memberi peluang kepada para pegawai tentera Amerika untuk mengikuti pengajian peringkat sarjana di luar negara. Peruntukan belanja yang disediakan termasuk latihan bahasa, tuisyen, dan kos perjalanan di rantau tersebut supaya para sarjana dapat menghayati sendiri dinamik negara tuan rumah.

Sebagai pegawai tentera yang terlibat dalam suatu program akademik yang amat mengkhusus, para sarjana Olmsted berpeluang untuk bergaul dengan keratan lintang masyarakat yang amat luas di negara tuan rumah. Mereka akan menjalinkan hubungan dengan masyarakat akademik dan keselamatan, para menteri kerajaan, para usahawan, kor diplomatik antarabangsa, malahan juga kerabat diraja. Para sarjana Olmsted membentuk hubungan peribadi sepanjang hayat dengan rakan-rakan sejawat di negara tuan rumah, iaitu pertalian peribadi yang amat penting bagi merapatkan jurang perbezaan antara budaya. Apabila rakan-rakan sejawat ini semakin meningkat pengaruh mereka dalam bidang akademik, politik, ketenteraan, dan perniagaan, mereka akan membentuk suatu potensi ke arah persefahaman yang lebih tinggi dan menjadi talian hubungan langsung antara negara-negara mereka dan Amerika Syarikat.

Yayasan Olmsted dan Malaysia

Pada tahun 1959, iaitu dua tahun selepas penubuhan yayasan Olmsted, enam orang sarjana telah memulakan pengajian mereka di luar negara. Pada waktu itu, Eropah Barat merupakan satu-satunya kawasan penting dari segi strategi yang mampu menawarkan keselamatan dan institusi-institusi akademik bagi penempatan para sarjana Olmsted. Rantau di Asia dan Amerika Latin pada ketika itu masih tidak tenteram dan Perang Dingin pula menghalang para sarjana ditempatkan di universiti di negara-negara Pakatan Warsaw. Lima puluh tahun kemudian, agihan para sarjana Olmsted telah mencerminkan keruntuhan Tabir Besi. Ini disusuli pula dengan kemunculan secara mendadak negara-negara membangun di seluruh dunia yang memperlihatkan peningkatan bilangan sarjana yang mengikuti pengajian di Afrika, bekas Kesatuan Soviet, Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Asia khususnya. Sepanjang sejarah 50 tahun program ini, seramai 508 sarjana Olmsted telah melanjutkan pengajian mereka di 58 buah negara menggunakan 42 bahasa asing. Sepanjang lima tahun kebelakangan ini sahaja, peratusan sarjana yang mengikuti pengajian di Asia Timur dan Asia Selatan telah meningkat kepada 40 peratus, iaitu peningkatan sebanyak 20 peratus berbanding dekad sebelumnya.

Saya amat berbangga untuk menyatakan bahawa saya merupakan Sarjana Olmsted yang pertama di Malaysia tetapi saya bukanlah yang terakhir. Pengalaman berharga yang saya peroleh di sini telah meyakinkan Yayasan Olmsted untuk menghantar Sarjana kedua yang akan memulakan pengajiannya di Universiti Malaya (UM) pada bulan Julai tahun ini. Seperti saya, beliau juga akan mengikuti pengajian peringkat sarjana dalam Kajian Strategi dan Pertahanan di Jabatan Kajian Antarabangsa dan Strategi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Saya beranggapan bahawa beliau telah membuat pilihan yang baik. Ini kerana Jabatan tersebut secara konsisten telah berjaya mengekalkan tarafnya dalam senarai 100 program kajian antarabangsa terbaik di dunia serta mempunyai khidmat pakar tentang keselamatan Asia di kalangan yang paling dihormati di rantau ini.

Ramai di kalangan kenalan saya di Malaysia (dan juga beberapa rakan senegara) telah bertanya kepada saya mengapa saya memilih untuk melanjutkan pelajaran di sini walhal ramai di antara rakan pegawai tentera telah menerima fellowship bagi program-program berprestij di Harvard, Georgetown, Johns Hopkins, dan lain-lain. Walaupun saya boleh menyertai Berkeley atau Columbia, di UM saya berpeluang berinteraksi dan menyertai perbincangan sebelah malam tentang isu-isu kontemporari yang rumit berkaitan keselamatan sedunia dengan rakan-rakan kelas dari dua belas buah negara seperti Timur Tengah, Afrika, Eropah, dan juga Asia Selatan, Asia Tengah dan Asia Timur. Saya percaya bahawa persekitaran yang sedemikian, di mana saya berada di kalangan rakan-rakan sejawat dari seluruh dunia, adalah lebih mencabar dari segi intelektual dan lebih mencerminkan pelbagai budaya dan politik sedunia berbanding apa yang saya akan alami di dalam kelas di Amerika Syarikat.

Renungan Pengalaman Selama Tiga Tahun di Malaysia

Salah satu matlamat Program Sarjana Olmsted adalah bagi “meningkatkan kepekaan [sarjana] terhadap sudut pandangan, budaya, dan kebimbangan masyarakat di seluruh dunia.” Secara peribadi, saya percaya bahawa program ini telah berjaya mencapai matlamat tersebut dan saya telah banyak meraih manfaat daripada pengalaman saya di negara yang menarik dan menakjubkan ini. Saya berharap dan berdoa agar pemahaman yang saya peroleh di sini akan dapat membantu saya dalam usaha mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah keselamatan bersama yang dihadapi oleh kedua-dua buah negara, baik di masa kini mahupun di masa hadapan.

Bagi mendapatkan maklumat lanjut, sila layari laman web Yayasan Olmsted di www.olmstedfoundation.org. Sila hantarkan sebarang soalan kepada saya, baik dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, melalui laman web ini.

Monday, 7 September 2009

Iftar in PWTC

Teddy, 7 September 2009

Had an Iftar with friends at PWTC today. Great friends and great job. I'm blessed with love, hope I can finish my book by the end of this year.

Wednesday, 2 September 2009

How Socialism and Mixed Markets (confused Capitalism) Destroyed Malaysian Economy

How Socialism and Mixed Markets (confused Capitalism) Destroyed Malaysian Economy


By: Ahmad Syah Ejaz Bin Hj. Ismail


Malaysia went through the 21st Century with a confused economic market. Losing it’s competitiveness to the newly developing nations mostly from the old block of Communist countries in Southeast Asia particularly Vietnam. The concerned issues were not only the Foreign Direct Investment (FDIs) were siphoned out of the Malaysian domestic markets but also the shifting of the potentially new growth areas such as Halal Industry where the Capital seems to be uninterested and nowadays are more interested to venture into another form of business profits in other countries where there seems to be no boundaries in everything.


The new kind of markets that currently are developing in the 21st Century cannot be comprehended by the Malaysian policy makers. End were the days of the government spending makes the domestic economy moving and enter the new type of business warfare where efficiency, sharp edges developmental initiatives, and peoples power (democracy) is spearheading the nations development. One of the most important factors that were not understood by the Malaysian policy makers were consumer demand and consumer purchasing power. These two factors determine how the domestic markets behave and up to an extent explained how the well being of the domestic communities were measured mostly resulted a referendum through the ballot box.


During the Cold War, Malaysian economy took a safe passageway by adopting the so called mixed markets systems where private enterprises were controlled thoroughly by the government. It is understandable that by taking such a mixed markets policy, Malaysia would create a friendly relation among both block either the Capitalist or the Communist. This method does give an advantage towards Malaysia where at that time they were only competing mostly among the few democratic Capitalist countries such as Singapore, and others were a failed state such as Philippines that at that time were marred by unending corrupt authoritarian regime meanwhile an industrious countries such as Vietnam, Cambodia, Indonesia were still closing its domestic market from foreign competition. This scenario changed abruptly in the 21st Century where an industrious country such as Vietnam begins to open its markets to open trade and open competition.


Mixed markets systems sound very benign but on reality they are meaningless. Mixed markets would encourage the government to spend money endlessly in an effort to create a consumer demand. Most of the spending done is without bearing where the emphasized would only be the amount of the spending not on the effect of the spending done. There would be no break even point to determine how successes the spending efforts were done but only on who the spending had been made. This would only create an unproductive community marred by corrupt practices among the government agencies themselves. Not to mention the unproductive and uncompetitive psychological effects among the citizens that keeps asking for government assistance in their daily life.


Mixed markets systems had created a confused domestic market with an unbalanced psychological effect towards the Malaysian consumers. In lieu of the situations, the domestic markets is having a difficulties in determining the true demand of the domestic consumers as this can be see through the experienced of a glitch in the chain of the food supplies such as sugar, flour or cooking oil especially during the festive seasons where the usage of these materials were far high than usual. This problem arises due to how unnecessarily the government intervenes in the reactive markets of price and demands where normatively the government would impose a cap on the price of an item to stem inflation. Even benign in the intention, but such a quixotic method would destroy the connection between price and demand which would result in difficulties among the traders or suppliers to supply the demanded items to the consumer especially into where, when and what amount?


The above problems happens in the semi open domestic markets where the current consumers are having a high purchasing power to purchase basically anything that they coveted but on the contrary not the daily necessaries. This classic Soviet Russia problem happened in Malaysia in the new era due to the break up of the chain of supply and demand factors and the absence of the price signal to the private enterprises in order for them to give services unto the vacuum of a basic essentials in the domestic market and a surely profited demands stemmed unnecessarily by the kiasu government.


Reference:

The Economics of Innocent Fraud by John Kenneth Galbraith. Houghton Mifflin Company, BostonNew York, 2004.

Faces of Tun Teddy

Faces of Tun Teddy